Europadagen – aktuell forskning om EU

  • Datum: –17.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Slottsgränd 3
  • Föreläsare: Johanna Pettersson Fürst och Karin Leijon
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

På Europadagen den 9 maj 2023 arrangerar Uppsala universitetsbibliotek två föreläsningar.

Föreläsningarna är öppna för alla, ingen föranmälan krävs.

"EU:s gränspolitik efter flyktingkrisen och pandemin"

Johanna Pettersson Fürst, doktor i statsvetenskap

Vad har hänt med EU:s fria rörlighet sedan Covidpandemin stängde många gränser? Och hur ser utvecklingen av en allt hårdare politik gentemot de yttre gränserna ut? Johanna Pettersson Fürst berättar om de två delarna av EU:s gemensamma gränspolitik: utmaningar för den fria rörligheten diskuteras utifrån exemplet med inre gränskontroller, och kontrollen av de yttre gränserna diskuteras utifrån exemplet med utbyggnaden av gränsbevakningsmyndigheten Frontex.

”Nationella domstolar: främjare av europeisk integration eller försvarare av nationellt självbestämmande?”

Karin Leijon, doktor i statsvetenskap

Nationella domstolar ska bidra till ett effektivt genomförande av de gemensamma EU-reglerna. Om domstolarna är osäkra på hur reglerna ska förstås kan de begära förhandsavgöranden från EU-domstolen. Karin Leijon redogör för vilka typer av val de nationella domstolarna ställs inför i förhandsavgörandeproceduren och vilken betydelse deras agerande har för europeisk integration: är de t.ex. beredda att låta EU-domstolen avgöra ärenden som är politiskt känsliga?

Uppsala universitetsbibliotek är ett europeiskt dokumentationscentrum (EDC). Vi främjar utbildning och forskning om EU. och erbjuder tillgång till dokument om EU-frågor.