Introduktion till Python

  • Datum: –19.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Team Makerspace
  • Utbildning

Välkommen till en introduktion i programmering i Python.

Kursen riktar sig till nybörjare som inte har programmerat förut. Du behöver varken installera Python eller någon editor eftersom vi kommer att använda onlinekompilatorn Online Compiler. Vi kommer att gå igenom grundläggande koncept som datatyper, aritmetiska operationer, if-satser och loopar och övningar kommer ges till varje moment. 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig