IM Alumn: karriär efter internationell utbildning

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn – arrangerar tillsammans med studentorganisationerna vid institutionen ett seminarium där du får träffa före detta studenter och lära av deras erfarenheter av utbildning och jobb.