Henrik Forshamn försvarar sin licentiatuppsats i rättshistoria

  • Datum: –18.00
  • Plats: Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, Uppsala
  • Arrangör: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Henrik Forshamn
  • Licentiatseminarium

Denna licentiatavhandling utgör ett rättsvetenskapligt bidrag till historievetenskapens källkritik. Det handlar om att sätta fokus på vad som händer med förståelsen av det förflutna, när historieskrivningen hamnar i händerna på juristen och dennes juridiska metod.

Henrik Forshamn försvarar sin licentiatuppsats i rättshistoria den 18 april 2023. Licentiatseminariet hålls på svenska.

Titel på licentiatuppsatsen: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Prolog. En självkritisk studie av juridisk metod i mötet med i tid och rum främmande juridik, med avseende på den rätta och den fria tankens vetenskapliga förutsättningar”.

Opponent: Docent Max Marklund Lyles, Göteborgs universitet

Betygsnämnd:
Professor Laura Carlson, Stockholms universitet
Docent Ragnar Björk, Södertörns högskola
Docent Görel Granström, Umeå universitet

Ordförande vid licentiatseminariet: Docent Bruno Debaenst, Uppsala universitet

Tid och plats: 18 april, kl. 15.15, Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, Uppsala

Sammanfattning och fulltext