Bilder som källmaterial – annotera och organisera

  • Datum: –11.30
  • Plats: Carolina Rediviva Carolina Plan 4,5 Café
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Utbildning

Denna verkstad riktar sig till dig som vill ha tips på hur du kan hantera bilder som forskningsmaterial.

Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation.

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att annotera och organisera bildmaterial med hjälp av Tropy.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs, men ta gärna med eget bildmaterial att arbeta med!

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning

Anmäl dig