Biblioteksintroduktion för forskare och personal

  • Datum: –09.15
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Välkommen på en introduktion till universitetsbiblioteket!

Vi visar hur du kommer åt våra resurser och hur du gör för att komma åt material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek. Vi berättar om vår service och vilken hjälp vi kan erbjuda vid informationssökning, referenshantering och inför publicering.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning

Anmäl dig