Att söka efter upplevelser och bemötande i medicinska databaser

  • Datum: –10.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset ALC (rum 457), Medicinska biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Zandra Flygh
  • Utbildning

Hur hittar man vetenskapliga studier om upplevelser, erfarenheter och bemötande i medicinska databaser? Och hur kan man söka för att hitta just patienternas upplevelser, eller just vårdpersonalens bemötande?

Intresset för att undersöka olika patientgruppers, vårdpersonalens eller anhörigas upplevelser i olika vårdsituationer är stort. Det kan röra sig om hur patienter på akutmottagningar upplever vårdpersonalens bemötande, eller sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta unga patienter inom psykiatrin. Samtidigt är dessa begrepp - upplevelser, erfarenheter, bemötande - bland det svåraste man kan söka efter i medicinska databaser som PubMed och CINAHL.

I denna workshop går vi till botten med problemet och pratar om varför det är svårt, och vilka verktyg, sökstrategier och sökord vi kan använda för att arbeta runt svårigheterna.

Workshopen hålls i Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset, ingång 61, 1 trappa upp (följ skyltning mot Kunskapscentrum). Tag med egen dator.

Anmäl dig