Data organisation in spreadsheets

  • Datum: –12.00
  • Plats: Carolina Rediviva Carolina Plan 4,5 Café
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Genom att ordna dina data minskar du risken för fel när du analyserar dina data eller bearbetar dem med annan programvara.

I denna workshop får du lära dig:

-Dataformatering för att undvika fel och göra data tillgänglig och återanvändbar för dig själv och andra

-Bästa tillvägagångssätt för att hantera data i kalkylark

-Hur man hanterar datum

-Metadata och export för FAIR data

Observera att detta inte är en workshop i statistisk analys i kalkylblad.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För stöd på svenska, kontakta Forskningsdatakontoret.

Anmäl dig