Informationssökning och omvärldsbevakning inom utbildningsvetenskap

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nils Rosén
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander och forskare inom utbildningsvetenskap som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Innehåll:

-Hitta relevanta databaser för ditt ämne

-Effektiva sökstrategier

-Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

-Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig