Hantera stress och skapa hållbara rutiner

Som student kan det vara svårt att hantera höga krav på sig själv och en växande att göra-lista eller känslan av att inte hinna med. Men vad är stress? Varför blir jag stressad och hur återhämtar jag mig?

Stress är en naturlig reaktion som ingår i livet, och reaktionen i sig är inte farlig. Stressystemets funktion är att hjälpa oss klara hotfulla eller utmanande situationer. Som student är det vanligt att känna stress från studierna, men du kan även känna krav från annat än studierelaterade saker. Dessa kan vara sociala krav, oro för en anhörig eller relationsproblem.

På denna föreläsning får du lära dig mer om vad stress är och varför stress uppstår. Du kommer få tips på hur du kan förebygga och hantera stress och hur du skapar hållbara rutiner för att få en balanserad studietid.

Föreläsningen ges via Zoom. Ingen anmälan krävs.

Studenthälsan finns till för dig som student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala och Johannelunds teologiska högskola, på campus eller distans. Vi hjälper dig med frågor som är kopplade till livet som student. Vi erbjuder föreläsningar, studentgrupper och individuellt samtalsstöd – allt för att främja ditt välmående och för att du ska få en balanserad studietid.

Läs mer om studenthälsan och vårt utbud på vår webbsida.

Läs våra råd om hur du hanterar stress.