Tentaångest

Är du ovanligt stressad över dina studier eller kommande tenta? Påverkar din oro din vardag? Att känna oro är väldigt vanligt, särskilt när man utsätts för påfrestningar eller stora förändringar. Om din oro är väldigt stark och håller i sig länge så att det påverkar hur du mår och fungerar i vardagen, kan du ha det som kallas ångest.

Under denna föreläsning får du tips om olika strategier för att hantera tentaångest. Vi går igenom tekniker för att minska stress och oro, så som effektiva studiemetoder och hur du hanterar tidspress och prestationskrav. Du får även lära dig strategier för att förbättra koncentration och fokus.

Vi diskuterar vikten av en hälsosam livsstil och hur vår vardag kan påverka vår förmåga att hantera ångest. Du får kunskap, insikter och praktiska verktyg för att hantera tentaångest på ett konstruktivt sätt.

Föreläsningen ges via Zoom. Ingen anmälan krävs.

Studenthälsan finns till för dig som student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala och Johannelunds teologiska högskola, på campus eller distans. Vi hjälper dig med frågor som är kopplade till livet som student. Vi erbjuder föreläsningar, studentgrupper och individuellt samtalsstöd – allt för att främja ditt välmående och för att du ska få en balanserad studietid.

Läs mer om studenthälsan och vårt utbud på vår webbsida.

Läs våra råd om ångest och oro.