Kom igång med Jamovi för statistisk analys

  • Datum: –11.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Patrick Carroll
  • Workshop

Bekanta dig med Jamovi och skapa statistiska tester och grafer.

Välkommen till en workshop där vi arbetar med Jamovi, en programvara för statistiska analyser som liknar SPSS. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med Jamovi, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om statistisk analys som metod. Inga programmeringskunskaper behövs.

Innehåll:

-Hur är Jamovi jämfört med andra statistiska verktyg?

-Importera och justera data

-Skapa tabeller och grafer

-Exempelfiler och instruktionsfilmer

-Moduler (tillägg)

-R-kod i Jamovi

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Jamovi är gratis och kan laddas ner från jamovi.org eller Software Center.

Individuella handledningar och anpassade undervisningstillfällen i Jamovi erbjuds också via biblioteket.

Tillfället kommer att hållas på svenska.

Anmäl dig