Introduction to Data Management Plans

  • Datum: –11.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Föreläsning

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska ha en datahanteringsplan som beskriver hur data kommer att hanteras genom hela projektet. Vi ger en introduktion till vad en datahanteringsplan är, hur den kan bidra till bättre hantering av dina data och vilket stöd du kan få från universitetet.

Seminariet ges på engelska

Anmäl dig