Landscaping - möte mellan människa och natur

  • Datum:
  • Plats: Uppsala konstmuseum Drottning Christinas väg 1E, 752 37 Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala konstmuseum och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Daniel Werkmäster
  • Utställning

Ny utställning på Uppsala konstmuseum - Gustavianum bidrar med 17 verk.

Den 2 september öppnar en ny utställning på Uppsala konstmuseum. Utställningen handlar om landskapet som omger oss och hur människan genom historien format och omformat sin omgivning. Gustavianum bidrar med 17 verk och texter skrivna av museichef Mikael Ahlund. Utställningen är ett samarbete mellan flera museer: Uppsala konstmuseum, Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum, Upplandsmuseet och Biotopia.