Introduction to 3D printing at Ångström Makerspace

  • Datum: –19.45
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Makerspace
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lara Siadat
  • Utbildning

Välkommen till en introduktionskurs till 3D-skrivarna på Ångström Makerspace!

Kursen är obligatorisk för alla som vill utnyttja våra 3D-skrivare och riktar sig både till den som är nybörjare och den som har erfarenhet av 3D-skrivare sedan tidigare. Efter kursen kommer du att ha "3D-skrivarkörkort" och får därmed möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace.

Om du vill kan du ta med en egen dator till kursen. Installera då gärna Ultimaker Cura i förväg: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura. Egen dator är dock inget krav.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet.

Detta kurstillfälle anordnas av Ångström Makerspace och ges av Uppsala universitetsbiblioteks studentmedarbetare.

Anmäl dig