Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jenny Holmquist
  • Utbildning

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation.

Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

- hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel

- filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc

- söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc

- hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Kursen ges på svenska.

Anmäl dig