EBC Makerspace - How to use the AI-art program Stable Diffusion

  • Datum: –20.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: EBC Makerspace
  • Utbildning

Vill du veta mer om hur AI-konst fungerar och hur den kan genereras?

I den här kursen ger vi dig en kort introduktion till principerna bakom hur AI-konst genereras och går igenom hur du använder open source-varianten Stable Diffusion.

Kursen ges på engelska

Anmäl dig