Malin Drugge - Presentation av avhandlingsprojekt

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap, Seminariet för läsforskning

”Barn och natur: En didaktisk och ekokritisk undersökning av barnlitteratur med naturtema”. Malin Drugge presenterar sitt avhandlingsprojekt.

Ordf.: Pettersson
 

Presentation
Malin Drugge presenterar sitt avhandlingsprojekt som undersöker relationen mellan människa och natur i svensk barnlitteratur ur didaktiska och ekokritiska perspektiv. Under seminariet presenteras det material som är avsett att ligga till grund för projektet. Särskilt fokus riktas mot den tilltänkta skönlitteraturen samt de aktuella skrivningar i läro- och kursplaner som ska ingå i materialet. Därtill presenteras också några tentativa resultat från en enkät riktad till lärare i grundskolans åk 1–6. Den har genomförts under våren 2017 och belyser lärarnas utnyttjande av skönlitteratur som handlar om barn och natur, även i andra sammanhang än svenskundervisningen.