Från skorsten till fisk - en miljöförorenings resa

  • Datum:
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Telefon: 018-471 75 71
  • Föreläsning

Föredrag med Sarah Josefsson från SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.

Fri entré.

Många olika organiska miljöföroreningar har hittats i höga halter i fisk i Östersjön, till exempel dioxiner och PCB. Men hur kommer föroreningarna dit? Vad har de för egenskaper som gör att de kan spridas från sina källor ut i miljön, transporteras över världen, och ansamlas i fiskar och andra djur?

Ett samarrangemang med Sektionen för miljökemi.