Informationsmöte om Lantmäteriets geodata

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus Uppsala universitet, Uppsala Learning Lab, Blåsenhus, von Kraemers allé 1A
  • Webbsida
  • Arrangör: Geobiblioteket
  • Kontaktperson: Cecilia Natvig
  • Telefon: 018-471 7854
  • Seminarium

Informationsmöte om tillgång till Lantmäteriets geodata för utbildning och forskning samt nytt om geodatasamverkan.

Vi välkomnar alla er som använder eller tillhandahåller geodata för forskning och/eller utbildning till en heldag i Uppsala.

Visionen för geodatasamverkan är att "så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata".
En arbetsgrupp under SUHF verkar för att göra Lantmäteriets geodata tillgängliga på ett nytt sätt för användare vid alla universitet och högskolor via en gemensam licensavgift och en gemensam distributionstjänst. Den nya lösningen ser ut att kunna realiseras tack vare ekonomiskt stöd av Vetenskapsrådet och planeras vara igång till höstterminen.

Parallellt med detta pågår även en översyn av modellen för geodatasamverkan som berör forskning och utbildning. Syftet med dagen är att bland annat besvara följande frågor:
- Vad innebär Vetenskapsrådets myndighetssamverkan med Lantmäteriet och SLU?
- Vilka av Lantmäteriets geodata och tjänster omfattas av överenskommelsen?
- Hur fungerar den distributionstjänst som SLU temporärt ska tillhandahålla?
- Hur kommer användningsvillkoren i avtalet att se ut?
- Vad innebär den pågående översynen av geodatasamverkan för vår sektor?
- Vilka geodata ingår och vad kommer det att kosta att bli en part i geodatasamverkan, där alla deltagande myndigheters geodata ingår?
- Hur går vi vidare för att nå visionen?

Medverkande under dagen är preliminärt representanter för Vetenskapsrådet, SUHF:s arbetsgrupp för geodatafrågor, Lantmäteriet, SLU, SMHI och SGU.

Mötet är öppet för alla intresserade och ingen avgift tas ut. Deltagarna har möjlighet att äta lunch till självkostnadspris. Ett detaljerat program sänds ut till de som anmält sig.

Anmäl om du deltar senast den 18 augusti till Cecilia Natvig (cecilia.natvig@ub.uu.se) tfn. 018 471 78 54, likaså om du har några frågor!