EIT Health Innovation Day

Uppsala Universitet bjuder in till EIT Health Innovation Day. Var med och lär dig tänka innovativt tillsammans med studenter från olika utbildningar – bidra med din egen kompetens för att lösa ett verkligt samhällsproblem. För att internationella studenter ska kunna delta sker eventet på engelska.

Innovation Day 2020 är ett online-event, och det kommer att ske via plattformarna Slack och Zoom. För att internationella studenter ska kunna delta sker eventet på engelska.

Årets tema är högaktuellt och allmängiltigt: ”Hur kan vi motverka antibiotikaresistens med hjälp av beteendeförändringar?” Vi vill gärna ha studenter från olika typer av utbildningar, och man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av innovation. Att delta i Innovation Day är både roligt, inspirerande och ger nya verktyg för nytänkande och samarbete över fakultetsgränser.

Behovsägare är Strama Region Uppsala, en del av regionens smittskyddsenhet som arbetar för att motverka uppkomst och spridning av resistenta bakterier.

Mer information och länk till anmälan finns på EIT Health UU:s hemsida

Deltagare blir även inbjudna till en föreläsning (på svenska) kvällen innan Innovation Day, via zoom. Den är arrangerad av Uppsala Health Summit, som kommer att hålla ett internationellt möte på temat 2021. Det är ett unikt tillfälle att få information om ämnet från experter från olika fält.

I skuggan av Covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden