Stresshantering

  • Datum: –18.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Studenthälsan i Uppsala
  • Kontaktperson: Eva Söderman
  • Studentevenemang

Livet som student kan innebära mycket stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt. På Studenthälsans föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt.