Konferens: Juridiken och den större publiken

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern Thunbergsvägen 3 C och via Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Magnus Strand
  • Konferens

Handelsrätten vid Uppsala universitet och Handelsrättsliga nätverket i Sverige inbjuder till konferens med syfte att samla hela gemenskapen av lärare och forskare inom handelsrätt som är kopplade till svenska universitet och högskolor.

Vid 2021 års konferens vill vi fördjupa våra samtal kring de speciella utmaningar som uppkommer i mötet mellan juridiken och andra perspektiv, och som bland annat aktualiseras i juridisk undervisning utanför juristprogrammen, i tvärvetenskapliga samarbeten och även annars när rättsliga analyser eller ställningstaganden ska kommuniceras med andra än jurister.

Konferensen är kostnadsfri.

Mer information om konferensens program och anmälan.

Sista anmälningsdag är den 9 augusti.