Social Sustainability - why and how?

I det 6:e seminariet i serien ”Space Bridges 2.0” kommer vi att fokusera på varför social hållbarhet är viktigt och hur vi kan se på det. För att diskutera frågan under seminariet, kommer en särskild metod att användas, Timeout-metoden.

Under denna session i seminarieserien ”Space Bridges 2.0” kommer vårt fokus att ligga på social hållbarhet och varför det är viktigt för oss. Denna interaktiva session ger varje deltagare möjlighet att delta i en Timeout-diskussion. Timeout är en dialogmetod som har utformats för att underlätta konstruktiva diskussioner. Välkommen att uppleva denna nya metod och lär dig att förstå social hållbarhet bättre samtidigt!

Inbjudan till seminariet går ut i alla de tolv länder som ingår i Baltic University Programme och seminariet kommer därför hållas på engelska. 

 

Program

Välkomnande anteckningar av National Center Director, Cecilia Lundberg

Vad är en Timeout-dialog och varför har denna metod utvecklats?

Social hållbarhet - inledande kommentarer av Annina Kainu

Timeout-diskussion om Vad är social hållbarhet och varför är det viktigt?

Vad tar vi med oss från diskussionen

Tankar om timeout, frågor och svar

Avslutande kommentar

 

Vad är Timeout

Timeout är en metod för att ha en konstruktiv dialog och använda andra människors lärande. Det är särskilt användbart för diskussioner mellan människor med olika bakgrund. Syftet är inte så mycket konsensus som att förstå andra perspektiv.

Registrering

Sista anmälningsdatum är 15 September 2021.

Seminariet är gratis, men deltagare måste anmäla sig: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/26043