Bli sams med dig själv

Hur har du det i din relation till dig själv? Av alla relationer vi har så är relationen till oss själva den viktigaste, men ofta den vi tar hand om minst. Det kan resultera i stress, oro, ångest, självkritik, svårigheter att sätta gränser, prestationsångest m.m.

På den här kursen får du kunskap och verktyg att hantera svåra tankar och känslor. Du får lära dig att lyssna in dina behov och skapa en bra relation till dig själv, och därmed lägga grunden till en bra självkänsla. Du får lära dig hur du kan leva med, istället för mot, dig själv.

Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att delta på Studenthälsans föreläsningar och grupper. 

Måndagar kl. 15.00–17.00. Fyra tillfällen med start 7 februari till och med 28 februari. Plats: Campus Gotland

Anmälan öppnar 17 januari, och sker via webbformulär.