Almedalen: Kommer AI att influera droganvändning och drogberoende?

  • Datum: –17.00
  • Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget", Visby
  • Föreläsare: Matthias Hallberg
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Seminarium

I dagsläget har bidrag från artificiell intelligens (AI) alltmer etablerat sig inom sjukvården. Ett särskilt fokus får AI inom beroendevården där tekniken kommer att användas för att optimera såväl kontakt som behandling av patienter som fastnat in ett beroende.

Från många håll kommer bekräftelse på att AI kan komma att förenkla mycket för de som arbetar i sjukvården. AI har goda förutsättningar att kunna hjälpa till att bemöta många av de utmaningar som finns inom till exempel beroendevården. Tekniken ger ett nytt och avancerat sätt att kunna upprätthålla en kontinuerlig och effektiv kommunikation mellan patienter och vårdgivare. Här finns potential för vården att bli mer lättillgänglig och med stora möjligheter att bättre kunna diagnostisera och följa sjukdomsförloppet.

Seminariet är en del av Uppsala universitets program i Almedalen 2022.

Följ Uppsala universitets seminarier via direktsändning på webben.