Konferens om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i Sverige

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala universitet Information om plats fås vid anmälan
  • Webbsida
  • Arrangör: Micheline van Riemsdijk och Ioanna Blasko
  • Kontaktperson: Micheline van Riemsdijk
  • Konferens

En konferens för erfarenhetsutbyte om möjligheter och utmaningar i integrationsprocessen.

Vi bjuder in till en avslutningskonferens i samband med ett Forte-finansierat projekt om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige. Konferensen vänder sig till högkvalificerade flyktingar, integrationsaktörer och personer som har ett särskilt intresse för arbetsmarknadsintegrationsfrågor. Programmet börjar med en presentation av forskningsresultat och evidensbaserade policyrekommendationer, följt av flyktingars erfarenheter och paneldiskussioner kring arbetsmarknadspolitik och social integration på arbetsplatsen. 

Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64424