Nytidsmusik Uppsala, op. I: Triokonsert

Föreningen "Nytidsmusik Uppsala" presenterar Opus I: Triokonsert - en eftermiddag med lokala, såväl som internationella, musiker och kompositörer.

Program:

A. Manghi Forsberg - Kali's Daughters (2019)

K. Saariaho - Cloud Trio for strings (2009)

P. Nørgård - Pastorale ur Babette's Feast (1987)

- paus -

L. v Beethoven - Stråktrio i G-dur

A. Manghi Forsberg - Uruppförande (2022)

 

Trio Norna:
Lina Samuelsson, violin
Ester Forsberg, viola
Rebecka Lagman, cello

Konserten varar ca. 1,5 h och efteråt bjuds ni in till bubblor och samtal med medverkande musiker och kompositör en trappa upp.

Inträde:
150 kr ordinarie
100 kr student/senior

Nytidsmusik Uppsala (NU) är en ideell förening med mål att erbjuda en scen för musiker och nu levande kompositörer i Uppsala. Opus I är den första upplagan i en årlig tradition. Med målsättningen att skapa en mötesplats för musiker, kompositörer, konstnärer och publik strävar NU mot en öppen atmosfär där interaktion och tillgänglighet står i fokus. Vidare ska NU bidra till en jämställd musikscen där män och kvinnor är representerade i samma utsträckning.