Sociohydrogeologi och den transdisciplinära vetenskapens makt och möjligheter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A
  • Föreläsare: Viviana Re, PhD, University of Pisa, Italy
  • Arrangör: CIRCUS nätverk Akvifärer i antropocen och Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Susann Baez Ullberg
  • Seminarium

Sociohydrogeologi har föreslagits som ett nytt tillvägagångssätt inriktat på ömsesidiga relationer mellan människor och grundvatten. Detta tillvägagångssätt har sin grund i transdisciplinär vetenskap och är grundad i övertygelsen att genom att studera vattnets komplexa natur med en holistisk ansats kan leda till rättvis tillgång och långsiktig hållbarhet för grundvattenresurser.

Mer information hittar du i den engelska versionen av det här kalendarieinlägget.