Challenges in managing sensitive research data – experiences and solutions

  • Datum: –14.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Marcus Lundberg & Lars Eklund - UPPMAX
  • Webbsida
  • Arrangör: Svedish National Data Service - SND
  • Kontaktperson: Marcus Lundberg
  • Seminarium

Evenemanget hålls på engelska.

Se den engelska versionen för mer information.

Zoom-webinar: https://uu-se.zoom.us/j/65919883279