Lansering av Europaperspektiv 2023: EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld

  • Datum: –17.00
  • Plats: Hörsalen, Kulturhuset, Stockholm
  • Webbsida
  • Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Per Ekman
  • Seminarium

Vid årets lansering av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv diskuterar åtta ledande forskare vad det innebär för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar. Dessa utmaningar innefattar utformningen av en fungerande gränspolitik samt framväxten av en ny europeisk säkerhetsordning.

Vid ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: Hur ska återuppbyggnaden av Ukraina genomföras och vilken roll spelar EU i den processen? Vad innebär det geopolitiska skiftet för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan ambitionen om öppna inre gränser och alltmer strikt bevakning av de yttre gränserna?

Som gästtalare medverkar Jessika Roswall (EU-minister, M).

Moderator: Cecilia Garme


Diskussion med bokens författare samt paneldiskussion med riksdagsledamöter.
Varje deltagare får ett gratis exemplar av boken.

Anmäl dig på www.europaperspektiv.se senast 29 januari.