Drop in-handledning hos Språkverkstaden

Sitter du med en skrivuppgift som du har svårt att ta itu med? Undrar du om man får skriva ”jag” i akademiska texter? Vill du diskutera olika exempel på avslutningar av en muntlig presentation? Välkommen på drop in-handledning hos Språkverkstaden med uppgifter på svenska eller engelska.

Språkverkstaden vid Uppsala universitet (i Uppsala och Visby) finns för att stötta dig i frågorna ovan – och många andra! Våra drop in-handledningar är ett tillfälle för dig att ställa frågor om akademiskt språk, både muntligt och skriftligt. Om du har en fundering som du vill bolla med någon är du välkommen in på Zoom, där en handledare tar emot dig och svarar på dina frågor. Läs mer och hitta Zoom-länken på vår hemsida.