Uppsala Internationella Litteraturfestival 23-25 mars 2023

  • Datum:
  • Plats: Uppsala stadsteater, Uppsala konstmuseum etc.
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning i samarbete med Uppsala Internationella Litteraturfestival
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Kulturevenemang

Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning samarbetar med Uppsala Internationella Litteraturfestival

Fokus för årets litteraturfestival är frågan hur krig och brott skildras i litteraturen och hur litteratur kan ses som en plats för försoning och problematisering av övergrepp av individer, institutioner och stater. I dessa tider då det öppna samtalet hotas även i stabila demokratier är samarbeten mellan forskning och kultur än viktigare. Litteraturens förmåga att synliggöra olika perspektiv, ge röst åt de marginaliserade och levandegöra det komplexa, ger kunskap om demokratins varande och blivande som forskningen behöver ta vara på. Omvänt ger forskares expertis viktiga historiska och sociala sammanhang till de frågor som litteraturen ställer.

Demokrati och högre utbildning står som medarrangör till två programpunkter. Vi är med och inleder festivalen på Uppsala stadsteater, fredagen den 23 mars. Christina Kullberg, professor i fransk litteratur vid Uppsala universitet och tillika projektledare i Demokrati och högre utbildning, deltar med ett inledningsframförande kring litteraturens roll i demokratisering som följs av diskussioner om hur neosovjetiska myter och narrativ underbygger den ryska imperialismen. Under ett år av illegal invasion och krigsföring har Rysslands militär drabbats av bakslag efter bakslag. Men i Ryssland tycks det imperialistiska tänkesätt som drev Vladimir Putin att invadera Ukraina ha sipprat djupt in i det ryska livet. Maria Engström, professor i ryska vid Uppsala universitet, ger oss en initierad bakgrundbeskrivning när hon tecknar hur den ”neosovjetiska myten” skapats av historisk revisionism och återuppväckandet av sovjetiska mekanismer och strukturer. 

Därefter får vi lyssna till den ryske, prisbelönte författaren Sergej Lebedev som i sin senaste essä Sandarmoch – När gravarna talar granskar den ryska arméns övergrepp i ukrainska städer och hur de hänger samman med rättegången mot den historiker som kartlagt massgravarna orsakade av den stalinistiska terrorn på trettiotalet. Han kommer här föra ett samtal med poeten Ida Börjel, vars senaste bok Ringa hem rymmer en serie dokumentärdikter där Börjel tolkar mobilsamtal från ryska soldater vid fronten i Ukraina, avlyssnade av den ukrainska säkerhetstjänsten. Språket är engelska.

Demokrati och högre utbildning arrangerar också en diskussion om Rasbiologiska institutet som hålls på Uppsala konstmuseum, lördagen den 24 mars. Här samtalar Ola Larsmo, aktuell med Lektion 11, och poeten Burcu Sahin, som nyligen publicerade Blodbok, med idé-historikern Sven Widmalm. Här möts tre former – poesi, prosa och vetenskap – som på olika sätt tar sig an arvet av det Rasbiologiska institutet och undersöker hur makt, institutionalisering och ”vetenskap” utövar förtryck. Språket är svenska.

Andra höjdpunkter i programmet är samtal med den turkiska författaren och Tucholskypristagaren Asli Erdoğan. För hela programmet se: www.uppsalalittfest.org

För kontakt, intervjuförfrågningar, mm kontakta
- konstnärlig ledare Kholod Saghir kholod_s@hotmail.com, 070-4199480
- projektledare för Demokrati och högre utbildning Christina Kullberg christina.kullberg@moderna.uu.se 018-471 1442.

 

 

Uppsala Internationella litteraturfestival