Solveig Nellinge Seminar 2023: Barnlitteraturens Nobelpris ALMA fyller 20 år

  • Datum: –16.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jana Rüegg
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionen inbjuder till Solveig Nellinge Seminar 2023:

2023 har världens största litteraturpris för barn- och ungdomslitteratur, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), funnits i över tjugo år. Sedan det instiftades 2002 och delades ut första gången 2003 (till Maurice Sendak och Christine Nöstlinger) har priset blivit tongivande inom det internationella barnlitteraturfältet och en referenspunkt i global, nationell och lokal litteraturförmedling.

ALMA-priset administreras av Kulturrådet. Liksom Nobelpriset representerar det en specifik litteratur- och kultursyn. Med sin omfattande internationella nomineringsprocess har ALMA-priset under tjugo år utvecklats till en normerande instans för vad barnlitteratur är och bör vara. De hittills tjugo pristagarna inkluderar både läsfrämjande rörelser som PRAESA och Tamerinstitutet och författare som Philip Pullman, Sonya Hartnett, Shaun Tan, Kitty Crowther och Baek Heena. Pristagarna kan sägas utgöra ett slags världslitterär, samtida hyperkanon inom barn- och ungdomslitteratur.

Hur har priset utvecklats under sina första 20 år? Hur bedömer ALMA-juryn kvalitet? Vilken roll fyller priset kommersiellt och kulturpolitiskt? Finns det några gemensamma nämnare för pristagarna? Och hur ser egentligen prisets relation till Astrid Lindgren ut?

Dessa aspekter, och fler därtill kommer att diskuteras av en panel bestående av personer som arbetar med ALMA-priset i rollen av exempelvis forskare, jurymedlemmar och bokbranschanställda. Deltar i panelen gör Lotta Olsson (Dagens Nyheter), Erik Titusson (Piratförlaget) och Elina Druker (professor i litteraturvetenskap med särskild inriktning i barn- och ungdomslitteratur samt ledamot i ALMA-juryn). Samtalet modereras av Malin Nauwerck (Svenska barnboksinstitutet). Efter seminariet bjuder vi på tårtkalas för att fira ALMA-prisets 20-åriga historia och 2023 års pristagare Laurie Halse Anderson!

Seminariet arrangeras av Malin Nauwerck och Jana Rüegg i samarbete med Svenska barnboksinstitutet och Astrid Lindgren AB.

Om Solveig Nellinge Seminar:

Solveig Nellinge Seminar arrangeras för andra gången av Litteraturvetenskapliga institutionen och fungerar som en pendang till Adam Helms Lecture.

Förläggaren och översättaren Solveig Nellinge (1931–1998) var Adam Helms kollega på förlaget Forum och det gemensamt grundade Trevi. Sedan 1994 har profilerade författare, förläggare, kritiker och forskare genom Adam Helms Lecture belyst olika aspekter av bokbranschen. Solveig Nellinge Seminar är tänkt att vara en plats för fördjupad diskussion kring frågor om dagens och dåtidens bokmarknad, där branschpersoner, forskare, författare och förlagsstudenter kan mötas för vidare diskussioner.