Mediating Words and Images

  • Datum:
  • Plats: Day 1: University Main Building Lecture Hall IX -- Day 2: Carolina Rediviva Library TLS Lecture Room
  • Föreläsare: Silvia Riccardi (Uppsala) W. J. T. Mitchell (Chicago) Werner Wolf (Graz) Sonya Petersson (Stockholm) Jan von Bonsdorff (Uppsala) Liviu Lutas (Växjö) Shubigi Rao (Singapore) Anna Foka (Uppsala) Anna Näslund Dahlgren (Stockholm) Ashleigh Harris (Uppsala)
  • Webbsida
  • Arrangör: Silvia Riccardi
  • Kontaktperson: Silvia Riccardi
  • Konferens

Välkommen till en internationell konferens arrangerad av Uppsala universitet i samarbete med Carolina Rediviva bibliotek. Evenemanget syftar till att lägga grunden för ett nätverk av forskare och konstnärer som utforskar ord och bilder genom samarbeten, evenemang och publikationer.

Evenemanget hålls på engelska, se den engelska versionen för mer information och registrering.

Free Admission

REGISTER HERE

Keynote: W. J. T. Mitchell (The University of Chicago)

Art Presentation: Shubigi Rao (Singapore)

The event is open with free admission and includes a Piano Recital on May 11, 18:00 at Musicum.

CONFERENCE PROGRAM

Ytterligare information