Vårpromotion vid Uppsala universitet

Doktorspromotion för jubeldoktorer samt doktorer efter avlagda prov.

PROGRAM

07.00 Kanonsalut från Uppsala slott

08.00 Klockringning, Uppsala Domkyrka

12.00 Promotion inom samtliga nio fakulteter i universitetsaulan. Under ceremonin spelar Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester.

Ceremonin innefattar kanonsalut i intervaller mellan cirka klockan 12.45 och 15.
Samtliga platser ska vara intagna klockan 12.00.

Biljetter finns att hämta kostandsfritt utanför aulan från klockan 10 på promotionsdagen.

Här kan du läsa skriften digitalt

Välkomna!