Ancient Synagogues and the Early History of Jewish – Christian Relations

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Wally V. Cirafesi, Pro Futura Scientia Fellow, SCAS. Researcher in New Testament Exegesis, Lund University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Ellen Werner
  • Seminarium

Wally V. Cirafesi, SCAS & Lund University, talar på temat "Ancient Synagogues and the Early History of Jewish – Christian Relations". Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

Detta kommer att vara ett hybridevenemang.

För mer information se den engelska versionen och www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html