AI4Research open seminar

  • Datum: –14.00
  • Plats: Tidskriftsläsesalen Carolina Rediviva
  • Föreläsare: Fabian Ruehle, Northeastern University, Boston
  • Webbsida
  • Arrangör: AI4Research
  • Kontaktperson: Cecilia Alsmark
  • Telefon: 0737078418
  • Seminarium

Att anpassa AI-algoritmer för användning inom matematik och fysik.

Se längre beskrivning i den engelska versionen av dte här inlägget.