Uppsala universitets kalendarium

Uppsala universitets kalendarium

Här kan du lägga in evenemang i din institutions kalendarium. Därefter kan de länkas in i universitetets centrala kalendarier.

  • Innan du lägger in, kontrollera att evenemanget inte redan är publicerat.
  • Undvik att skriva ut ”Föreläsning:” eller ”Seminarium:” i rubriken för ett evenemang. Välj istället evenemangstyp längre ner i formuläret.
  • För att ditt evenemang ska synas på våra svenska webbplatser måste du skapa en svensk språkversion med svensk text. Om evenemanget hålls på engelska, skriv till exempel ”Föreläsningen ges på engelska.” Skapa i så fall också en engelsk språkversion med informationen på engelska.
  • Evenemanget granskas och publiceras av din institutions kalendarieredaktör.
  • Om du vill ändra i ditt evenemang, kontakta institutionens kalendarieredaktör.
  • Kommande disputationer ska inte läggas i kalendariet. Använd istället komponenten Diva Reader för att visa upp alla kommande disputationer på institutionens webbplats.

Tipsa gärna till kalendarium@uadm.uu.se om ditt evenemang dessutom borde synas centralt på uu.se eller på Medarbetarportalen. En centralredaktör kan då länka in evenemanget utan att det blir två poster i systemet.

Observera att kalendariet bara är till för evenemang där någon del av Uppsala universitet är arrangör eller medarrangör.

Mer information om hur man lägger in evenemang i kalendariet.

Nytt evenemang