Den svenska nazismens historiska rötter, 1920-2015.

  • Datum: –20.00
  • Plats: Gottsunda Centrum, Kulturhuset (nya hörsalen)
  • Föreläsare: Heléne Lööw
  • Arrangör: Centrum för polisforskning, Hugo Valentin-Centrum, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala fastighets AB
  • Avgift: Gratis
  • Kontaktperson: Mats Deland
  • Telefon: 018-4715782
  • Föreläsning

Heléne Lööw är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning. Hon är Sveriges främsta expert på extremhögerns historia och hennes senaste bok, Den svenska nazismens rötter, 2000-2015, utkommer i maj på Ordfront förlag.