Varför antiziganism? Om romer och resande i Sveriges historia.

  • Datum: –20.00
  • Plats: Gottsunda Centrum, Kulturhuset (nya hörsalen)
  • Föreläsare: Jan Selling
  • Arrangör: Centrum för polisforskning, Hugo Valentin-Centrum, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala fastighets AB
  • Avgift: Gratis
  • Kontaktperson: Mats Deland
  • Telefon: 018-4715782
  • Föreläsning

Jan Selling är docent i historia i Lund och forskare vid Hugo Valentin-centrum. Han är Sveriges främsta akademiska expert på antiziganism och gav 2014 ut Svensk antiziganism – fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar på Sekel förlag. I mars utkom antologin Antiziganism – What’s in a Word?, som Jan redigerat tillsammans med Markus End, Hristo Kyuchukov, Pia Laskar och Bill Templer (Cambridge Scholar’s Publishing).