Myten om teknologi och hållbar utveckling

  • Datum: –19.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Prof. Dennis Meadows Panel: Anders Wijkman Maria Wetterstrand Olena Maslyukivska Mikael Höök
  • Webbsida
  • Arrangör: Baltic University Programme
  • Kontaktperson: Lyudmyla Babak
  • Telefon: 018-4711942
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med Prof Dennis Meadows:

“The Myth of Technology and Sustainable Development”

Föreläsningen kommer att följas av en paneldebatt med Anders Wijkman från Stockholm Environmental Institute, Maria Wetterstrand, tidigare riksdagskvinna och språkrör för Miljöpartiet de gröna Green Party, Assoc. Prof. Olena Maslyukivska från the National University of Kyiv-Mohyla Academy in Ukraine samt Assoc. Prof Mikael Höök från Uppsala universitet.

Föreläsningen och paneldebatten kommer att hållas på engelska.

Dennis L. Meadows är en amerikansk vetenskapsman och professor emeritus i systemvetenskap. Han fick avsevärd uppmärksamhet 1972 med publiceringen av rapporten The Limits to Growth (Tillväxtens gränser). Från 1970 till 1972 arbetade Meadows vid  MIT och ansvarade för "Club of Rome Project on Predicament of mankind at MIT", vars arbete med modeller och simulering utgjorde grunden för boken. Boken beskriver en modell baserad på datasimuleringar av ekonomisk tillväxt och  exponentiell  befolkningsökning i en värld med ändliga resurser med förutsägelser inför framtiden. Flera uppdateringar av boken har publicerats som nära smmanfaller med förutsägelserna i 1972 års utgåva.