Antibiotic resistance – an issue to be solved by the market or by politics?

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Doktor Manica Balesgaram
  • Arrangör: Uppsala Health Summit, Utrikespolitiska föreningen I Uppsala och Uppsala studentkår Medicinska sektionen.
  • Kontaktperson: Kristina Melin
  • Föreläsning

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag mot människors och djurs hälsa och stora grupper människor har ingen, eller bristfällig, tillgång till antibiotika.

1999 startade Läkare utan gränser Access Campaign för att främja tillgången till basala mediciner, diagnostik och vacciner i resursfattiga miljöer. Doktor Manica Balasegaram är verkställande direktör för Access Campaign. Hans föreläsning kommer att behandla de problem och utmaningar som Läkare utan gränser möter i sitt arbete.

Föreläsningen hålls på engelska. Fritt inträde!

Temat för Uppsala Health Summit 2015 är antibiotikaresistens, doktor Manica Balasegarams öppna föreläsning är en del av Uppsala Health Summits program 2015.

Dörrarna öppnar kl. 16:30 och stänger 16:55.