2013 års Nobelpristagare föreläser

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm. Inte mindre än sex nobelpristagare kommer till Uppsala den 13 december och ger öppna föreläsningar.

I besöksprogrammet ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott men också uppskattade och välbesökta öppna föreläsningar av de gästande Nobelpristagarna.

Följande nobelpristagare kommer till Uppsala och håller föreläsningar 13 december 2013. (Föreläsningarna direktsänds på webben.)

Nobelpristagare i medicin

Prof. James E. Rothman

The principle of membrane fusion in the cell

Prof. Randy W. Schekman

Genes and proteins that organize the secretory pathway

Prof. Thomas C. Südhof

How calcium triggers neurotransmitter release

Plats: The Svedbergsalen, BMC

Tid: 9.45 (platserna intagna 9.30)

Se föreläsningen direktsänd på webben

Nobelpristagare i kemi

Prof. Arieh Warshel

Multiscale modelling of protein functions

Prof. Michael Levitt

Birth and Future of Multi-Scale Modeling in Biological Macromolecules

Plats: Universitetsaulan

Tid: 10.10 (Platserna intagna 10.00)

Se föreläsningen direktsänd på webben

Nobelpristagare i ekonomi

INSTÄLLT p.g.a. sjukdom

Prof. Lars Peter Hansen

The Changing Price of Uncertainty

Dessutom - 12 december:

Årets fredspristagare

Attila Zimonyi, Director Policy and Strategy OPCW

A Chemical Weapon Free World

Plats: Universitetsaulan

Tid: 11.10 (torsdag 12 december - mer information)