Panelsamtal: Varför tillåts rasistiska organisationer i Sverige?

Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning anordnar ett samtal om rättsliga,

politiska och moraliska förutsättningar för en lag mot rasistisk organisering.

Forskare, kulturpersonligheter och opinionsbildare möts i ett initierat och viktigt

samtal om hur demokratin och det öppna samhället kan skydda sig mot nazism,

rasism och våldsbejakande extremism.

Deltagare: 

Ingrid Helmius, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet 

Mohamad Hassan, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt kommunalråd (L),Uppsala kommun 

Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig Integration & Mångfald, Axfoundation, medgrundare MeR Barnkultur 

Heléne Lööw, docent i historia, Uppsala universitet 

Peter Nobel, jur dr, fd generalsekreterare i Svenska Röda Korset, fd expert i FNs rasdiskrimineringskommitté 

Evin Ismail, ledarskribent Arbetarbladet, doktorand i sociologi, Uppsala universitet

Moderatorer: 

Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, föreståndare Forum för Afrikastudier, 
Uppsala universitet 

Maria Ripenberg, debattredaktör och ledarskribent, Upsala Nya Tidning 

 

Facebook: https://www.facebook.com/UppsalaForumforAfricaStudies 

Additional information