The Faculty of Educational Sciences’ inaugural lectures

The Faculty of Educational Sciences’ new professors 2018 give their inaugural lectures. The lectures are given in the week leading up to the inauguration of professors on 16 November.

13:15–14:20
Introduction by Dean Professor Elisabet Nihlfors
Una Cunningham: Flerspråkighet i skolan
Anna Danielsson: Bland Schrödingerekvationer och garageportar. Om naturvetenskap, normer och identitet
Esbjörn Larsson: 1800-talets utbildningsrevolution

14:40–15:20
Jenny Wiksten Folkeryd: Språkvetenskapliga verktyg i didaktikens tjänst.
Eva Hultin: Barn som demokratiska agenter i skolans skriftspråkspraktiker.