The Faculty of Social Sciences’ inaugural lectures

The Faculty of Social Sciences’ new professors 2018 give their inaugural lectures. The lectures are given in the week leading up to the inauguration of professors on 16 November.

Introduction by Dean Professor Mats Edenius

Maria Eriksson Baaz: Sexuellt våld i konflikt. Bortom enkla förklaringar

Paulina Nowicka: Prata om och prata med de osynliga barnen med fetma.

Stefan Sjöström: Tvångsvård som kultur – om krockar mellan omtanke, evidens och rättssäkerhet

Helena Svaleryd: Ojämlika villkor – orsak och verkan av investeringar i barns humankapital