The Faculty of Arts’ inaugural lectures

The Faculty of Arts’ new professors 2018 give their inaugural lectures. The lectures are given in the week leading up to the inauguration of professors on 16 November.

Introduction by Vice-Dean Professor Folke Tersman

Ulrika Dahl: Elfenbenstornet och den mörka kontinenten. Om feminism, femininitet och vithet i akademin

Andreas Dorn: Graffiti in “Ancient” Egypt. From Social Practices to Vandalism

Paula Henrikson: Förbindelser. Det tidiga 1800-talets litterära kulturer i Sverige