Föreläsning med hedersdoktor Eva F Dahlgren

  • Date: –14:15
  • Location: Humanistiska teatern
  • Lecturer: Eva F Dahlgren, författare.
  • Website
  • Organiser: Medicinska fakulteten
  • Contact person: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Eva F Dahlgren, författare och ny hedersdoktor vid Medicinska fakulteten föreläser på tema Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem bestämmer det? – Om rasbiologi och ”fallna” kvinnor.

Eva F Dahlgren är författare, skribent, journalist och föreläsare.  Hennes författarskap handlar bland annat om människans förhållande till vetenskapen, särskilt genetiken, och berör synen på människors värde under 1900-talets första hälft. I boken ”Farfar var rasbiolog” skriver hon om sin farfar Ossian Dahlgren. Han var professor i botanik vid Uppsala universitet men höll även populärvetenskapliga föreläsningar vid Statens institut för rasbiologisk forskning som lades ner för 60 år sedan. Hon har även skrivit om ”fallna kvinnor” och hur dessa stämplades för livet men också studerades av rasbiologer. En ständigt aktuell fråga som löper genom Dahlgrens böcker är frågan: Vem är värdefull och vem är undermålig? Och vem avgör det?