Föreläsning med hedersdoktor Marie-Claire Foblets

  • Date: –11:00
  • Location: Riddartorget Juridiska fakultetens fakultetsrum
  • Lecturer: Marie-Claire Foblets
  • Website
  • Organiser: Juridiska fakulteten
  • Contact person: Peter Johnson
  • Phone: 018-471 20 50
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med professor Marie-Claire Foblets, utsedd hedersdoktor 2019 vid juridiska fakulteten, med titeln Facilitating Cultural Diversity in Contemporary European Societies - Legal Responses and their limits.

Marie-Claire Foblets är direktör vid Max Planck-institutet för socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antropologi vid Katolska universitetet i Leuven, Belgien, och Martin Luther universitetet i Halle Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläggande friheter i centrum. Foblets har framgångsrikt lett flera internationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansierade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar inom EU. Marie-Claire Foblets har sedan drygt tio år tillbaka nära relationer med Uppsala universitet och juridiska fakulteten.

 

Vänligen anmäl deltagande till Peter Johnson, 018-4712050.